Of Tov Turkey Schnitzel 600g

£8.99

Additional information

Brand

Kashrus